PD BPR BANK BAPAS 69
PERHITUNGAN CASH RATIO
TAHUN 2015 - 2016
Uraian20152016
   
Alat Likuid
a. Kas4,917,034,945.007,814,819,992.00
b. Penempatan pada bank lain--
- Giro42,084,127,954.0034,445,556,995.00
- Tabungan pada bank lain302,030,148.008,799,135,084.00
- Tabungan dari bank lain -/-(2,207,234,456.00)(2,499,137,885.00)
Jumlah50,620,417,823.0048,560,374,186.00
   
Hutang Lancar
a. Kewajiban segera2,747,256,238.002,379,623,178.00
b. Simpanan pihak ketiga :--
- Tabungan293,838,125,807.00352,069,104,267.00
- Deposito245,374,312,917.00275,170,031,865.00
Jumlah541,959,694,962.00629,618,759,310.00
   
Cash Ratio (Alat likuidasi/Hutang Lancar)9.34%7.52%